Friday, June 19, 2009

Lily pond . ആമ്പല്‍‌കുളം


Punnamood – where, I have a house;
Where, my father and mother were living for the last eleven years.
Now, my father is no more.
And now, no one stays in that house.
This is a pond near that house.
And it took eleven long years for me to find this little lily, worth to draw.
തൊട്ടടുത്തുള്ള ചിലതിനെ നാം പലപ്പോഴും കാണാറില്ല.
ഇത് പുന്നമൂട്ടിലെ ഒരു കുളം.
എത്രയോ തവണ ഇതുവഴി നടന്നിരിക്കുന്നു.
മക്കളെ ചീരയും പയറും വാഴയും വളരുന്ന വയലു കാണിക്കാനായി ഇതുവഴിയാണ് പോകാറ്.
കൊക്കുകള്‍, മൊണ്ടികള്‍, താറാവുകള്‍...
ചിലപ്പോള്‍ കൂട്ടമായി പാറിപ്പോകുന്ന തത്തകള്‍...
അങ്ങനെ കാഴ്ചകല്‍ ഒരുപാടുണ്ട്.

No comments: